კონტაქტი
გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი
მისამართი: თბილისი, გ. გულუას 6.

ტელ.: (995 32) 2 75 24 19

ელფოსტა: info@kids.ge


← უკან